Đề xuất điểm đến cho hành trình thách thức khắc nghiệt Đề xuất điểm đến cho hành trình thách thức khắc nghiệt

Đề xuất điểm đến
cho hành trình

THÁCH THỨC
KHẮC NGHIỆT

Bản đồ Việt Nam Bản đồ Việt Nam

Bước 1. Hãy cùng Ariston thấu hiểu về điều kiện khắc nghiệt mà nhiều gia đình và cộng đồng trên khắp Việt Nam đang đối mặt mỗi ngày. Click vào địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, câu chuyện sẽ mở ra.

Bước 2Tìm hiểu tính năng & chọn sản phẩm máy nước nóng Ariston
mà bạn nghĩ sẽ giúp cho người dân ở đây có cuộc sống thoải mái hơn

Bước 3Gửi thông điệp tới địa điểm bạn chọn

Bản đồ Việt Nam Bản đồ Việt Nam