Đăng ký phiêu lưu

Hành trình sẽ có 3 chuyến đi về ba miền đất nước.
Chúng tôi sẽ chọn 2 thành viên cho mỗi chuyến để đồng hành cùng Trần Đặng Đăng Khoa.

Upload avatar

Đăng hình của bạn

Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Bạn muốn được gọi là *
Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Ngày sinh *
Ngày
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Tháng
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
Năm
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
 • 1986
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1982
 • 1981
 • 1980
 • 1979
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1969
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1963
 • 1962
 • 1961
 • 1960
Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Địa chỉ *
Tỉnh / Thành phố
 • Tỉnh / Thành phố
 • TP.HCM
 • Đồng Nai
 • Bình Dương
 • Bình Thuận
 • Hà Nội
 • Cà Mau
Quận / Huyện
 • Quận /Huyện
 • Quận 1
 • Quận 2
 • Quận 3
 • Quận 4
 • Quận 5
 • Quận 6
Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Số điện thoại *
Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Facebook / Instagram
Kênh mạng xã hội của bạn *
Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu
Email *

Hãy cho chúng tôi biết thêm về bạn thông qua việc trả lời 03 câu hỏi sau đây (tối đa 250 chữ)

1. Đôi lời giới thiệu về bản thân cùng suy nghĩ của bạn về "Điều kiện khắc nghiệt"?

2. Vì sao bạn muốn tham gia hành trình này?

3. Hãy kể một trải nghiệm khắc nghiệt nhất mà bạn từng trải qua trong những hành trình trước của bạn

Đăng hình ảnh từ chuyến đi của bạn:
CHỌN 01-05 HÌNH ẢNH
Các mục có dấu (*) là bắt buộc.